6977630278 Στεφανοβίκειο, Μαγνησία agrot.sinet@gmail.com